CQ Taiwan

 找回密碼
 立即註冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3093|回復: 3

Q簡語列表

[複製鏈接]

34

主題

4

好友

9萬

積分

分區版主

Rank: 55Rank: 55Rank: 55

發表於 2012-10-3 08:47:53 |顯示全部樓層
本帖最後由 BX4AG 於 2012-11-30 20:51 編輯
! k8 f3 z$ y) c$ I; t$ Z" B1 Z; o' Q( ]8 a6 Q4 Q& o! S2 h. G
Q簡語列表
  H, c3 S/ i+ c9 _& G9 }/ e; a- B( e# i( x8 T3 i9 J
國際常用的Q簡語如下:5 }: u4 Y% @  X9 R* V
Q簡語         問句含義                                                                                  答句含義2 `7 R2 H/ C& \  D7 u& z
QRA         你的電台名稱是?                                                                      我的電台名稱是...
  x6 q  d# p: A2 B6 vQRB         你台離我台多遠?                                                                      我們相距約為...
6 H: \5 a" z$ q9 \QRG 我的準確頻率是多少?                                                              你的準確頻率是...
9 E. T- K. O! @( Y2 e! MQRI         我的音調如何?                                                                              你的音調是(T1-T9)3 N3 ?2 s# v3 A+ p+ m2 n& y5 ?
QRJ         我的信號小嗎                                                                              你的信號小# e/ ^3 W" P( C3 m- v) q1 j
QRK         我的信號可辯度是多少?                                                              你的信號可辯度是(R1-R5)
; c3 j7 M2 v* wQRL         你忙嗎?                                                                                      我正忙
3 A# F6 Y( i. K5 wQRM 你受到他台干擾嗎?                                                              我正受到他台干擾 1.無 2.稍有 3.中等 4.嚴重 5.極端
4 H( e9 r# M- O0 s3 I. F8 aQRN 你受到天電干擾嗎?                                                              我正受到天電干擾 1.無 2.稍有 3.中等 4.嚴重 5.極端
  [# K, v7 Z' q- D2 a( rQRO 要我增加發信功率嗎?                                                              請增加發信功率
, l" X$ j5 }2 s% C! j1 qQRP         要我減低發信功率嗎?                                                              請減低發信功率
8 Q0 a* ^, r6 k+ mQRQ 要我發得快些嗎?                                                                      請發快些
4 E* e  p6 U1 m  @QRS         要我發得慢些嗎?                                                                      請發慢些# d$ D: j& [; T( ~7 S! \2 x
QRT         要我停止拍發嗎?                                                                      請停止拍發
( a+ @" `( P, S7 J8 |QRU 你有事嗎?                                                                              無事
$ ^& R9 T. K0 pQRV         你準備好了嗎?                                                                      我已準備好了
2 u$ z1 b1 v' g+ r% ?; @QRW 需要我轉告嗎?                                                                      請轉告) T( Q1 j! e; i, F
QRX         要我等多長時間?                                                                      請等待... ...分鐘, o1 ]* u1 y. o9 [
QRZ         誰在呼叫我?                                                                              ...KHz/MHz正在呼叫你: m- t8 Q2 o, _5 ^1 f
QSA         我的信號強度是多少?                                                              你的信號強度是...
0 B" g3 n" t* H$ V* YQSB         我的信號有衰落嗎?                                                              你的信號強度是,1.幾乎不能抄收 2.弱 3.還好 4.好 5.很好( ~1 }( F. X5 A! R$ b' E
QSD 我的信號不完整嗎?                                                                      你的信號不完整
0 I8 ?9 h3 a9 S/ H, ^  jQSK 我能從你們通訊中插入嗎??                                                          發射中接收
% f/ N9 g7 h8 ]/ S6 v$ XQSL         你確認收妥/QSL卡片嗎?                                                      我確認收妥/QSL卡片
4 x% B9 W5 j2 W( \& V* H- fQSO 你能否和...直接(或轉接)通信?                                              你能和...直接(或轉接)通信?
( [9 q. P0 z0 q# G% M2 q3 {! Z& PQSP         你能中轉到...嗎                                                                      我能中轉到...& u% ^2 l4 P6 r2 H4 h/ m6 s
QSU         能在這個頻率(或某個頻率)回復嗎?                                              我將在此頻率(或某頻率)回復: Q/ ^; S/ @) m9 B$ \3 d. r2 ~/ h
QSV         有天電干擾要我在此頻率發一串 V 字嗎?                              請在此頻率發一串 V 字
; |. V  U; _6 L0 y/ c! G# {8 cQSW 你將在此頻率(或某頻率)發嗎?                                              我將在此頻率(或某頻率)發
( |6 G" c# s" B3 s( a0 D! [" a, lQSX         你將在某頻率收聽嗎?                                                              我將在某頻率收聽2 e6 z& G! K2 y/ F6 F4 Y; F/ a" n
QSY         要我改用其他頻率拍發嗎?         請改用...KHz/MHz拍發2 S" \- ^$ v3 n' S' Q& q% \5 j$ v
QSZ         要我每組發兩遍嗎?         請每組發兩遍9 F- R$ H  i- _+ Y1 |% P
QTB         要我查對組數嗎?         請查對組數
* d4 C% S2 a* Y. L% iQTC         你有幾份報要發?         我有...份報要發
! d6 R7 V0 o: C" G/ Y9 cQTH         你的地理位置是?         我的地理位置是...
/ `2 |$ A3 H: e  K3 Z2 u5 zQTR         你的標準時間是?         我的標準時間是...
已有 1 人評分論壇幣 收起 理由
BV4PH + 3 贊一個!

總評分: 論壇幣 + 3   查看全部評分

3

主題

4

好友

3373

積分

Wiskey

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

發表於 2012-10-3 11:10:08 |顯示全部樓層
感謝分享!!!!!
回復

使用道具 舉報

1

主題

1

好友

585

積分

Oscar

Rank: 15Rank: 15Rank: 15

發表於 2012-10-5 14:36:57 |顯示全部樓層
常用的Q語應多應用推廣.
bv4sg.chen
TS-440 / TM-731
創意巧思+資源再造=再生價值
回復

使用道具 舉報

4

主題

8

好友

9萬

積分

論壇元老

Rank: 50Rank: 50

發表於 2012-10-24 23:16:05 |顯示全部樓層
bv4sg 發表於 2012-10-5 14:36 ( f  n0 l7 P& Q6 i2 h+ n) B' s
常用的Q語應多應用推廣.

) t6 m$ q) T+ s) L# d' n/ sbx4ag老師
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

Archiver|手機版|CQ Taiwan

GMT+8, 2019-1-20 18:41 , Processed in 0.495905 second(s), 6 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部 回頂部