CQ Taiwan

 找回密碼
 立即註冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3331|回復: 3

Q簡語列表

[複製鏈接]

34

主題

4

好友

9萬

積分

分區版主

Rank: 55Rank: 55Rank: 55

發表於 2012-10-3 08:47:53 |顯示全部樓層
本帖最後由 BX4AG 於 2012-11-30 20:51 編輯
4 x8 l  s/ c/ ^8 s( F7 j/ `% c$ k
$ L$ c' U) t- N* ]! m8 W; C9 mQ簡語列表5 j! Z! i* j- Z8 I. o, v. G% O
$ u0 ]; w/ T2 Z3 Q7 l$ T% a
國際常用的Q簡語如下:
, n, A6 }- p( ~5 Z9 OQ簡語         問句含義                                                                                  答句含義4 D; K- _4 e0 d' c0 S" G
QRA         你的電台名稱是?                                                                      我的電台名稱是...
1 ]5 Q7 |- Q# p1 N# X  NQRB         你台離我台多遠?                                                                      我們相距約為...2 h& P/ }8 u7 g$ o: [
QRG 我的準確頻率是多少?                                                              你的準確頻率是...
' S, @0 m9 F, z5 b  HQRI         我的音調如何?                                                                              你的音調是(T1-T9)+ N' s* a+ l  J- O
QRJ         我的信號小嗎                                                                              你的信號小
; T; \+ ?) ~2 k$ u. F: ^. oQRK         我的信號可辯度是多少?                                                              你的信號可辯度是(R1-R5)
$ M! D3 S4 x/ k* _6 m3 ?# F# UQRL         你忙嗎?                                                                                      我正忙2 G& c) z2 b; Y) s
QRM 你受到他台干擾嗎?                                                              我正受到他台干擾 1.無 2.稍有 3.中等 4.嚴重 5.極端
; x0 \' U- a* X8 L2 a4 `QRN 你受到天電干擾嗎?                                                              我正受到天電干擾 1.無 2.稍有 3.中等 4.嚴重 5.極端
# z0 r9 L( x8 [5 R+ T) lQRO 要我增加發信功率嗎?                                                              請增加發信功率% L- Q1 `; x" L4 I% t
QRP         要我減低發信功率嗎?                                                              請減低發信功率
0 D1 L" b2 W# ?4 r0 RQRQ 要我發得快些嗎?                                                                      請發快些: `# b5 A3 f2 y2 P
QRS         要我發得慢些嗎?                                                                      請發慢些$ ^+ |% ?' q, O% }9 q
QRT         要我停止拍發嗎?                                                                      請停止拍發
. E. v  _0 ?* E' \QRU 你有事嗎?                                                                              無事) a! J/ s9 T( d: K4 e1 \: P
QRV         你準備好了嗎?                                                                      我已準備好了: p* m% I! g1 F4 b: h% ~# j
QRW 需要我轉告嗎?                                                                      請轉告& W, ^; P* G) s- p$ c& f. y
QRX         要我等多長時間?                                                                      請等待... ...分鐘9 v! a% E7 N3 K3 H
QRZ         誰在呼叫我?                                                                              ...KHz/MHz正在呼叫你
0 T9 u7 [- F3 U  V2 fQSA         我的信號強度是多少?                                                              你的信號強度是...( h+ Y6 x# T- |6 M, n7 e/ ^
QSB         我的信號有衰落嗎?                                                              你的信號強度是,1.幾乎不能抄收 2.弱 3.還好 4.好 5.很好/ e: f0 O1 c% C6 S" u' m: m" V
QSD 我的信號不完整嗎?                                                                      你的信號不完整
" E" t' @; C' O# P& CQSK 我能從你們通訊中插入嗎??                                                          發射中接收
2 }2 w) ]; Z* ]; }: ZQSL         你確認收妥/QSL卡片嗎?                                                      我確認收妥/QSL卡片% J$ |. y2 t7 G1 m9 h
QSO 你能否和...直接(或轉接)通信?                                              你能和...直接(或轉接)通信?2 ]8 |0 R; P, v7 Q7 I8 u; q6 l
QSP         你能中轉到...嗎                                                                      我能中轉到...$ D# S: y$ K% v
QSU         能在這個頻率(或某個頻率)回復嗎?                                              我將在此頻率(或某頻率)回復& A% p0 V8 h% f2 O4 @
QSV         有天電干擾要我在此頻率發一串 V 字嗎?                              請在此頻率發一串 V 字" L7 s5 m7 d; H( j! p1 F. k# l4 M
QSW 你將在此頻率(或某頻率)發嗎?                                              我將在此頻率(或某頻率)發
. m3 G) e* d& T* IQSX         你將在某頻率收聽嗎?                                                              我將在某頻率收聽
" ?5 K0 v" U; j- Y( dQSY         要我改用其他頻率拍發嗎?         請改用...KHz/MHz拍發8 ]9 B+ A. ^5 p# h; [; l9 S+ N% _
QSZ         要我每組發兩遍嗎?         請每組發兩遍
$ {$ E3 _2 A" F/ m+ l( A7 xQTB         要我查對組數嗎?         請查對組數3 n3 c1 w2 f: Y1 o5 @, X! ^
QTC         你有幾份報要發?         我有...份報要發
) b4 h7 C# A# s" x  ?5 [" U% B% wQTH         你的地理位置是?         我的地理位置是...% o$ M2 e0 D2 T. g6 N. X
QTR         你的標準時間是?         我的標準時間是...
已有 1 人評分論壇幣 收起 理由
BV4PH + 3 贊一個!

總評分: 論壇幣 + 3   查看全部評分

3

主題

4

好友

3373

積分

Wiskey

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

發表於 2012-10-3 11:10:08 |顯示全部樓層
感謝分享!!!!!
回復

使用道具 舉報

1

主題

1

好友

585

積分

Oscar

Rank: 15Rank: 15Rank: 15

發表於 2012-10-5 14:36:57 |顯示全部樓層
常用的Q語應多應用推廣.
bv4sg.chen
TS-440 / TM-731
創意巧思+資源再造=再生價值
回復

使用道具 舉報

4

主題

8

好友

9萬

積分

論壇元老

Rank: 50Rank: 50

發表於 2012-10-24 23:16:05 |顯示全部樓層
bv4sg 發表於 2012-10-5 14:36   y# x7 U" O) I+ l' e- W
常用的Q語應多應用推廣.

# |5 p" U4 c& h7 f2 ?+ {bx4ag老師
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

Archiver|手機版|CQ Taiwan

GMT+8, 2019-6-18 12:42 , Processed in 0.361882 second(s), 6 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部 回頂部